SCADA samt OPC UA og LABview

Ny SCADA-løsning til industrien med flere integrasjoner og med varsling til APP ved avvik

PX utvikler og leverer ny SCADA-løsning med bruk av OPC UA-server.

Til løsning skal rundt 10 ulike PLSer kommunisere med SCADA-løsningen. Brann- og innbruddsalarmer sammen med ulike produksjonsstyringsmaskiner. Dette gir full oversikt og tidlig varsling.

Nesten før feilen har oppstått, grunnet trendanalyse.

I tillegg skal løsningen integreres med LABVIEW.