sD2 Logistics

LAGERSTYRINGSSYSTEM MED MANGE FUNKSJONER SOM GJØR DIN BEDRIFT MER LØNNSOM

La vårt lagerstyringssystem ta hånd om lageret ditt – så kan du bruke mer tid på å selge enda flere varer til nye og eksisterende kunder

Hva er et lagerstyringssystem?

WMS Warehouse

Et lagerstyringssystem omtales ofte som WMS – Warehouse Management System eller IMS – Inventory Management System– men ikke la deg forvirre av alle begrepene.

Et program for plagerstyring sørger for at alle arbeidsprosesser knyttet til lagerdrift håndteres raskt og effektivt. Et godt system for lagerstyring er en nødvendighet for alle bedrifter som har ett eller flere lagre.

Lagersystemet, eller WMS vet til enhver tid hvilke varer du har tatt imot og lagt på lager eller hvilke varer i hvilket antall som er plukket eller tatt ut av lageret. Lagerstyringssystemet kjenner også verdien på varene, lagerverdien, som du har på lageret – da vet du også hvor mye kapital du har bundet opp i lageret.

En programvare for lagerstyring er avhengig av at varene som håndteres i systemet er merket slik at produkter som håndteres raskt og effektivt kan leses med en håndterminal, PDA, truckterminal eller annet egnet leseutstyr. Dette gjør at lagerarbeidere jobber effektivt og nøyaktig samtidig som at systemet oppdateres fortløpende etter hvert som varer legges inn på lager eller tas ut av lager.

Ofte er det slik at mange bedrifter har for høye lagerverdier, noe som blant annet kan tyde på det er for stor varebeholdning i forhold til hva som blir solgt. Da er det bundet mer penger i lageret enn nødvendig. På samme måte, når beholdningen er for lav, taper bedriften salg når salgsordrene ikke kan oppfylles i forhold til kundens krav og ønsker. 

Hvorfor skal du investere i et lagersystem?

Oppsummert vil et lagerstyringssystem – WMS – sørge for økt effektivitet på lageret, altså at din bedrift kan håndtere langt flere ordre, med langt færre feil – uten å øke bemanningen.

Dessuten vil systemet sørge for at du heller ikke binder mer kapital enn nødvendig – altså en mer balansert beholdning som betyr frigitt kapital. Det er helt avgjørende for å være konkurransedyktig ikke minst for å kunne imøtekomme kundekravene i forhold til pris og leveringsdyktighet. Flere viktige punkter knyttet til lagerdrift kan du lese her

Produksjon

Vårt lagerstyringssystem er i verdensklasse

Vårt lagerstyringssystem, eller WMS, heter sD2 Logistics og er en norskutviklet systemløsning som ble laget første gang for mer enn 20 år siden. Lagerstyringssystemet har siden den gang blitt modernisert og utvidet mange ganger til å støtte mange nye funksjoner.

WMS systemet, sD2 Logistics, kan integreres med alle kundens egne systemer, så som ERP / økonomi, nettbutikk, innkjøps eller produksjonssystemer. I tillegg integreres sD2 Logistics med hardware som for eksempel merkemaskiner / etikettskrivere, PDA, Mobil App eller RFID lesestasjoner som gjør at de daglige operasjonene foregår automatisert og sømløst. På den måten er alle systemer alltid oppdaterte og du har all den innsikt du behøver for å foreta økonomiske og strategiske beslutninger.

Vårt lagerstyringssystem støtter alle funksjoner du trenger

  • Elektronisk varemottak mot innkjøpsordre
  • Innlagring med lokasjonsstyring
  • Telling
  • Plukking – der flere lagerarbeidere også kan plukke på samme ordre
  • Utekspedering med korrekt merking, utskrift av følgedokumenter, EDI meldinger som for eksempel IFTMIN – transportmelding og ASN – Pakkseddelnivå 3 og 4
  • Merking med strekkoder, RFID, QR, Datamatrix og mange andre merkeformer
  • Transportbestilling
  • Ruteplanlegging

 

Lagerstyringssystemet sD2 Logistics er modulbasert, noe som betyr at systemet kan utvides med funksjonalitet over tid etter hvert som behovet endrer seg. WMS systemet har for eksempel funksjonsrike moduler for 3 og 4PL, Innkjøp, Transportbestilling og Ruteplanlegging der alle transaksjoner ivaretas, logges og oppdateres i sanntid på tvers av integrerte systemer og moduler i sanntid. På den måten oppnår du full kontroll og transparens i vareflyten fra varen mottas på ditt lager og og til en vare er plukket og levert dine kunder.

Merking

Systemet sørger for korrekt merking og i henhold til GS1 sine standarder på alle tre forpakningsnivåer (F-pak, D-pak og T-pak) i forbindelse med varemottak eller utekspedering og støtter både pakkseddel nivå 3 og 4 i tillegg til at det også er kompatibelt med bruk av RFID. Da oppnår du full kontroll på artikkelnivå i lageret og sikrer fullstendige og korrekte leveranser til dine kunder med automatiserte utskrifter og EDI meldinger. Du kan lese mer om korrekt merking her

Hvilke bransjer benytter lagerstyringssystemer fra APX systems?

WMS systemet sD2 Logistics benyttes i nær sagt alle bransjer som har behov for WMS og lagerstyring, for eksempel helseforetak, produksjonsbedrifter, distributører, grossister og transportbedrifter. Felles for alle er behovet for full kontroll med vareflyt på lageret og nødvendigheten av å kunne svare på alle markedskrav knyttet til logistikk, merking og elektronisk kommunikasjon med kunder og leverandører.

Systemet kan leveres som ren skyløsning eller «on premise» – valget er ditt!
Kontakt oss i dag for mer informasjon

Integrator – integrasjonsmotoren som sørger for at alle systemer er oppdaterte:

Integrator er en egen programvare som sørger for sømløs kommunikasjon mellom systemer. For eksempel henter sD2 Logistics innkjøpsordre fra ERP / ordresystemet ditt – nettopp ved hjelp av Integrator. På samme måte sørger Integrator for at varemottak, beholdning, telling, plukk og ordrestatus synkroniseres med dine interne systemer. Når vi sier at vi integrerer med alt og alle – så gjør vi nettopp det.

WMS systemet SD2 Logistics WEB:

Lagerstyringssystemet sD2 Logistics har et svært brukervennlig webgrensesnitt med blant annet en kraftig Rapportgenerator og et Dashboard for presentasjon av status på alle dagens arbeidsprosesser med status. Webportalen lar deg også i tillegg til å håndtere de daglige operasjonene, også administrere brukere / rettigheter og vedlikeholde artikkelregister dersom sD2 Logistics er valgt som Materialmaster.

PDA / MobilApp: 

PAD MobileApp

 

 

Lageransatte jobber typisk med håndterminal/PDA, Truckterminal eller MobilApp der brukervennlighet er satt i høysetet slik at det daglige arbeidet på lageret kan gjøres effektivt samtidig som at alle systemer til enhver tid er oppdatert med siste status. PDA er utstyrt med støtte for både WLAN og GPRS (mobilt nettverk) i tillegg til RFID om det er behov for det.

Kontakt oss i dag så forteller vi deg mer om hvordan du tjene mer penger og øke konkurransekraften til din bedrift!