Sensorer

Internet of Things (IoT) - automatisk datalagring, med eller uten batteriteknologi

Via ulike sensorer kan en gjøre automatisk datafangst, og lagre dette i skyen for videre behandling.

Man kan benytte radiokommunikasjon til å lese av data, selv om brikken er i bevegelse. Som f.eks. en brikke som har logget temperatur på en pall med fisk. Brikken logger også tidspunkt.

Fakta

  • Leser av ulike sensordata
    • Temperatur
    • Fuktighet
    • Shock

Noen av våre kunder:

Coop Logo
Drytech Real Turmat Logo
Glava Logo
Lovisenberg Diakonale Sykehus Logo
NBT Logo
Nemko Logo