super STOPP

Legg inn informasjon om rå- eller ferdigvare, og varen stoppes effektivt

I superSTOPP kan man sperre på:

  • Fra Varenummer til varenummer
  • Fra batch til batch
  • Fra Bestfør til besfør
  • SSCC nummer (pallens ID)
  • eller kombinasjoner av dette

Dette hindrer at man benytter råvarer som er underkjent eller kan stoppe utgående varer som inneholder en ingrediens innen for sperrebegrepet som vist over.

superSTOPP benyttes sammen med sD2-logistics, eTrace eller BI (Business Intelligence).