Lovisenberg sykehus tar i bruk innovative løsninger

Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) har allerede tatt i bruk uniTRACE. Løsningen har vært i bruk i 3 år. Nå utvides løsningen til å gi full flyt av utstyr for sterilforsyningssentralen med forbruk i operasjon.

Løsnignen er RFID-klar. Da kobles alt på individnivå.

uniTRACE:

 • Admin – en egen PC hvor man administrerer tilganger, tar bilde av utstyr og brikker, artikkelregister
 • Pakkebord – med pålogging med ansattkort, henter og bekrefter brikker. Utskrifter av etiketter med QR-koder samt pakkelister. Men strekkodescanner og touchskjerm
 • Sammenstilling før autoclave – Scanner inn alle pakker for sammenstilling og kobling mot autocalve
 • Autoclave-integrasjon – Loggfører alle data fra autoclaver. Alle autoclavetyper kan integreres. Data kobles mot brikke, og kan lagre sporedata i 30 år
 • Scanner brikke og pasient i operasjonsstue – Alt koples sammen. Også forbruksmateriell
 • Scanner protese/organer i operasjonsstue – Alt koples sammen. Integrert mot proteseregisteret samt DIPS
 • Vaskemaskin-integrasjon – Loggfører alle data fra vaskemaskiner. Data kobles mot brikke, og kan lagre sporedata i 30 år

 

uniORDER:

 • Registerer brikker inn på ulike lager
 • Henter alt forbruk fra operasjonsstuer
 • Lager bestillingsforslag
 • Bestiller på e-mail eller EDI (EHF, EDIFact eller XML)
 • Gjør varemottak, med innlagring
 • Kan benytte SmartPhone eller PDA for lagerrutiner