VMI Lager

Leverandørstyrt lager

VMI er en funksjonsrik løsning som ivaretar både kommisjonslager for leverandør og kunden. På begge sider har man kraftige WEB-grensesnitt for å bygge opp lager, vedlikeholde og rapportere. Løsningen kan også autogenerer fakturaunderlag, slik at denne kan konverteres til leverandørens eget format for direkteimport til ERP-/økonomisystem.

Previous slide
Next slide

Man benytter strekkodeleser for å registrere varer inn og ut. I tillegg for varetelling. Strekkodeleseren er en PDA, med en egen programvare, som oppdatere en skybasert server. Programvaren på PDA er semi-online, slik at man kan jobbe med den, selv om man i perioder ikke har radio-dekning