WEB-pakkseddel
Etikett med QR-kode
Les/Scan etiketten med mobiltelefon
Previous slide
Next slide

Isola er først ute

 • Etiketten peker på alle nødvendig data som må oppfylles samt WEB-pakkseddel

APX systems har levert egenutviklede løsninger til mange aktører til blant annet byggebransjen, rørbransjen, mat eller offentlig. Produksjon, logistikk/WMS, transport, innkjøp og løsninger til og fra byggeplass eller helsehus. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder/RFID og EDI.

Nå kommer det krav fra både EU og nasjonalt om produktdokumentasjon. Løsningen driftes fra APX sin skyløsning og er knyttet til sD2 Logistics fra oss.

Digital Link: Er selve linken som peker på produktet og dets egenskaper

 • EPD som er Environmental Product Declaration betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
 • DPP som er Digitalt ProduktPass som inneholder relevante data om produktet samt sporing
 • ESG som er Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. Også kalt Åpenhetsloven.

 

EPD og DPP peker i dette tilfelle til NOBB-databsen fra Byggstand

ESG/Åpenhetsloven peker til Factlines sin database og knytt GTIN til dette 

Se mer her hos Standard Norge

Se pakkseddel og EPD, DPP og ESG HER

 • Kontakt oss i dag på 22903620, så tar vi et Teams-møte.

UNIK PROGRAMVARE

– Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en digitaliseringsplattform som dekker alt fra behov til levert – i alle ledd!
 • tilpasset nordisk varehandel – og justert inn mot byggebransjen
 • Dekker:
 •    Innkjøp – koblet til BIM, kalkulasjoner eller direkteinnlegg i APX innkjøp.
 •    Bestilling på EDI, PDF eller rett mot APX sin skyløsning ute hos leverandører
 •    Industrielle produksjonsløsninger – også robotstyring
 •    Alt av produkt-/pallemerking
 •    Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 •    Pakkseddel nivå 3 og 4
 •    Transportbestilling og konsolidert
 •    Transportløsning
 •    Mellomlager
 •    Avvrop på byggeplass
 •    Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 •    Integrert mot alt og alle
 •    Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 •    Varemottak
 •    Byggeplasslogistikk
 •    Montering
 •    FDV
 • Og, ja, det er mye mer – men kontakt oss! Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten

APX systems - alt på samme plattform