WEB-pakkseddel
Etikett med QR-kode
Les/Scan etiketten med mobiltelefon
Previous slide
Next slide

Isola er først ute

 • Etiketten peker på alle nødvendig data som må oppfylles samt WEB-pakkseddel

APX systems har levert egenutviklede løsninger til mange aktører til blant annet byggebransjen, rørbransjen, mat eller offentlig. Produksjon, logistikk/WMS, transport, innkjøp og løsninger til og fra byggeplass eller helsehus. Alt er basert på GS1-standarder rundt strekkoder/RFID og EDI.

Nå kommer det krav fra både EU og nasjonalt om produktdokumentasjon. Løsningen driftes fra APX sin skyløsning og er knyttet til sD2 Logistics fra oss.

Digital Link: Er selve linken som peker på produktet og dets egenskaper

 • EPD som er Environmental Product Declaration betyr i dagligtale miljødeklarasjon for et produkt. EPD er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøegenskaper til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste og er alltid basert på internasjonale standarder.
 • DPP som er Digitalt ProduktPass som inneholder relevante data om produktet samt sporing
 • ESG som er Environmental, Social and Governance. På norsk oversettes det til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold. Ofte blir ESG kalt bærekraftighet som handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling. Også kalt Åpenhetsloven.

 

EPD og DPP peker i dette tilfelle til NOBB-databsen fra Byggstand

ESG/Åpenhetsloven peker til Factlines sin database og knytt GTIN til dette 

Se mer her hos Standard Norge

Se pakkseddel og EPD, DPP og ESG HER

 • Kontakt oss i dag på 22903620, så tar vi et Teams-møte.

UNIK PROGRAMVARE

Hva er spesielt med “APX VareFlyt 4.0”?

 • Det er en modulbasert digitaliseringsplattform som dekker funksjoner fra et behov oppstår til varen er levert – løsning for alle ledd!
 • Integrert med alt og alle
 • Spesielt tilpasset nordisk varehandel
 • Egen språkmodul. Alle språk dekkes 
 • Løsning for ESG (Åpenhetsloven) EPD (miljø) DPP (digitalt produktpass)
 • Innkjøpsløsning – med eller uten varenummer. Sendes  med PDF, EXCEL eller EDI.
 • Industrielle produksjonsløsninger – parametersetting av produksjonsmaskiner, med datafangst. Også robotstyring
 • Alt av produkt-/pallemerking, med strekkoder og RFID
 • Lager/WMS. Også utendørs med GPS. Støtter strekkoder og RFID
 • Pakkseddel nivå 3 og 4 samt WEB-pakkseddel
 • Integrert med intelliTrack
 •  3PL, 4PL og 5PL
 • Digital fremdriftsplan på alle nettflater og i egen APP
 • Fakturakontroll, koblet til innkjøp og faktisk varemottak
 • Varemottak
 • Elektronisk sporing i alle ledd
 • Byggeplasslogistikk 
 • Montering
 • FDV
 • Kontakt oss, så kan vi fortelle mer. Telefon +47 22903620
Vareflyt 4.0 Mode
Oversikt over alle aktiviteter og hele vareflyten

APX systems - alt på samme plattform