BEAst Supply 4.0 til byggeindustrien

APX leverer komplette løsninger fra bestilling til ferdig montert.
Supply Chain i praksis.

APX har siden 2010 samarbeidet, og lært seg, byggebransjens verdikjede.

Løsningene fra APX kan integreres langs hele verdikjeden.

F. eks. med Mestergruppen, fra bestilling på  byggeplass til BIM-basert produksjon og merking, lagerlogistikk, grossistlager, avrop fra byggeplass,  og BIM-basert montering. Alt henger sammen.

 

BEAst supply 4.0 – med full PEPPOL(EDI)-støtte – gjør at APX systems nå kan bidra langs hele verdikjeden. Full Supply Chain i praksis

I APX sine løsninger kan man: 

 • Bestille varer til f.eks. byggeplass eller eget lager eller produksjon gjennom APX Procurement i xWEB
 • Starte produksjon basert på CAD eller data fra DXF (Leica) eller IFT (BIM) eller fra vår egen bestillingsportal. Bruk av GUID/BIM-referanser, GTIN og NOBB. Direkteintegrert i NOBB
 • Fullskala merking i alle ledd (F.eks. F-pak, D-pak og pall) med tilhørende merkehardware
 • Full lagerlogistikk (WMS) langs hele verdikjeden. Vareregistrering med PDA eller truckterminal. Printer i truck
 • Bruk av strekkoder (linjære og 2D) samt RFID
 • Transportbestilling i egen TA-løsning rett fra logistikkløsning, TMS samt LastMile
 • Full EDI-støtte gjennom PEPPOL-formatet. Integrert med Logic
 • Fremdrift og lassplanlegging i visioPLANNER
 • Avrop til byggeplass fra regions-/terminallager
 • Monteringsanvisninger og fullstatusoversikt via visioBIM
 • Registrering av alle råvarer som benyttes i produksjon for sporing helt frem til ferdig montert og overføring til FDV for ombruksdata
 • Registrering av miljødata:
 • A1 – råvarer
 • A2 -transport av råvarer
 • A3 – produksjon – registrerer alt av innsatsfaktorer
 • A4 – transport til byggeplass – med enten teoretisk utslipsberegning, basert på forbruk l/km eller at vi leser rett fra bilens data
 • A5 – monteringsarbeid
 

Elementene som kan inngå (alle løsninger kommuniserer med hverandre via plattformen APX VareFlyt 4.0:

 • APX procurement – innkjøpsløsning – for innkjøp mot fabrikker eller leverandører. Samt råvare bestilling for sammenstilling
 • sD2 Coding – for merking av alt materiale på alle nivåer (f-pak, D-pak og pall). Kan også fjernstyres mot eksterne leverandører, i Norge, eller andre steder i verden. Vi har en egenutviklet Cloud Print-løsning. Støtter blekk, folieskriver, laser og etikett fra alle fabrikanter
 • APX Avatar. Kan styre alt av roboter og maskinelt utstyr 
 • Integrator – snakker med alle ERP-økonomisystemer eller annen software. Full EDI-støtte på alle nivåer med EHF/PEPPOL
 • portalRFID – kommuniserer med alt RFID-utstyr
 • sD2 logistics – full WMS-løsning. Fra enkle plukkløsninger med PDA til å styre automatlager. Varemottak, lokasjonsstyring (også med bruk av RFID nedstøpt i gulv) bygging av paller med SSCC-nummer, helpaller, pakkseddel nivå 3 og 4, printer i truck. truckterminal, og mye mer
 • APX TA+ – transportbestilling
 • Intellitrack – last mile
 • visioPLANNER – for lassplanlegging og med status. Avrop fra terminallager via app og rett inn i logistikkløsningen som et plukkoppdrag. Se status på alle bestillinger, uansett hvor i verdikjeden de befinner seg
 • visioBIM – for å se IFC-basert/REVIT-basert BIM-modell – live. Her ser man også status på alt som inngår av byggevarer – helt visuelt. Er det bestilt, hvor er varere. Blir det produsert akkurat nå? Hvor skal mottatte varer plasseres på bygget. Raskere montering
 • visioRIGG – se alt utstyr på byggeplass med reservasjonskalender
 • visioPROGRESS – fremdriftsplan med alle lag og fag koblet til inngående logistikk
 • visioORDER – løsningen leser inn EDI-ordre eller ordre fra andre kilder som ikke er skapt av innkjøp fra APX. Kommer rett inn i visioPLANNER
 

Levert til blant annet:

 • Mestergruppen
 • AF energi
 • Isola
 • Fritzøe Engross
 • Gyproc
 • Nordvestvinduet
 • Norgips

… med flere

 

Løsningene passer for de fleste aktører langs verdikjeden. Fra hus- og hyttebygger til entreprenører, produksjonsbedrifter, handelsledd, logistikk og transport.

I stedet for at vi skal liste opp alt i en endeløs liste – kontakt oss. 30 minutter på Teams, så er mye forklart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *